Xây 19 căn nhà bên hồ Tuyền Lâm mà cán bộ không biết là chuyện lạ

19 căn nhà gỗ vi phạm Di tích thắng cảnh quốc gia Hồ Tuyền Lâm. Ảnh: Đặng Tuấn - TTXVN Ảnh: Đặng Tuấn - TTXVN
19 căn nhà gỗ vi phạm Di tích thắng cảnh quốc gia Hồ Tuyền Lâm. Ảnh: Đặng Tuấn - TTXVN Ảnh: Đặng Tuấn - TTXVN
19 căn nhà gỗ vi phạm Di tích thắng cảnh quốc gia Hồ Tuyền Lâm. Ảnh: Đặng Tuấn - TTXVN Ảnh: Đặng Tuấn - TTXVN
Lên top