Xăng giả: Petrolimex thật sự “không liên quan”?

Công an khám xét hàng loạt các cây xăng, đầu cuối trong chuỗi tiêu thụ xăng giả, xăng lậu. Ảnh BCA
Công an khám xét hàng loạt các cây xăng, đầu cuối trong chuỗi tiêu thụ xăng giả, xăng lậu. Ảnh BCA
Công an khám xét hàng loạt các cây xăng, đầu cuối trong chuỗi tiêu thụ xăng giả, xăng lậu. Ảnh BCA
Lên top