Xả rác, tai nạn, ẩu đả thì vô địch cũng chẳng đáng tự hào

Lên top