“WIN - WIN”

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh thay mặt Chính phủ Việt Nam ký kết hiệp định EVFTA. Ảnh: Sơn Tùng
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh thay mặt Chính phủ Việt Nam ký kết hiệp định EVFTA. Ảnh: Sơn Tùng
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh thay mặt Chính phủ Việt Nam ký kết hiệp định EVFTA. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top