“Vượt rào” nhưng mà phải đúng lề

Phải cảm ơn cú “vượt rào”, dẫu bất thành của thầy cô trường Capitole, bởi nó đang nói giúp rất nhiều nỗi lòng và cái khó của các phụ huynh. Ảnh: Vân Trang
Phải cảm ơn cú “vượt rào”, dẫu bất thành của thầy cô trường Capitole, bởi nó đang nói giúp rất nhiều nỗi lòng và cái khó của các phụ huynh. Ảnh: Vân Trang
Phải cảm ơn cú “vượt rào”, dẫu bất thành của thầy cô trường Capitole, bởi nó đang nói giúp rất nhiều nỗi lòng và cái khó của các phụ huynh. Ảnh: Vân Trang
Lên top