Vượt qua những trở ngại để bứt phá trong năm 2021

Việt Nam phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2021 cao hơn mục tiêu 6% đã đề ra, đó là 6,5% hoặc cao hơn (ảnh minh hoạ). Ảnh: MOIT
Việt Nam phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2021 cao hơn mục tiêu 6% đã đề ra, đó là 6,5% hoặc cao hơn (ảnh minh hoạ). Ảnh: MOIT
Việt Nam phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2021 cao hơn mục tiêu 6% đã đề ra, đó là 6,5% hoặc cao hơn (ảnh minh hoạ). Ảnh: MOIT
Lên top