Vượt qua COVID-19, cần một cộng đồng kỷ luật và một xã hội hy sinh

Xét nghiệm COVID-19 xuyên đêm tại xã Mão Điền (Thuận Thành, Bắc Ninh). Ảnh: PV.
Xét nghiệm COVID-19 xuyên đêm tại xã Mão Điền (Thuận Thành, Bắc Ninh). Ảnh: PV.
Xét nghiệm COVID-19 xuyên đêm tại xã Mão Điền (Thuận Thành, Bắc Ninh). Ảnh: PV.
Lên top