Vùng xanh để sản xuất kinh doanh, không phải để ngồi yên một chỗ

Quận 7 (TPHMC) là vùng xanh, có tỉ lệ tiêm vaccine cao. Ảnh: Thanh Vũ
Quận 7 (TPHMC) là vùng xanh, có tỉ lệ tiêm vaccine cao. Ảnh: Thanh Vũ
Quận 7 (TPHMC) là vùng xanh, có tỉ lệ tiêm vaccine cao. Ảnh: Thanh Vũ
Lên top