Vụ Phan Sào Nam: Tiền mua được những gì và không mua được gì

Đã có rất nhiều dư luận, nhiều dị nghị xung quanh việc giảm án cho "trùm cờ bạc" Phan Sào Nam. Ảnh: CN
Đã có rất nhiều dư luận, nhiều dị nghị xung quanh việc giảm án cho "trùm cờ bạc" Phan Sào Nam. Ảnh: CN
Đã có rất nhiều dư luận, nhiều dị nghị xung quanh việc giảm án cho "trùm cờ bạc" Phan Sào Nam. Ảnh: CN
Lên top