Vụ bổ nhiệm ông Nguyễn Phong ở Quảng Ngãi: Hãy trả lời cho dân phục

Ông Nguyễn Phong, được điều động làm Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi
Ông Nguyễn Phong, được điều động làm Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi
Ông Nguyễn Phong, được điều động làm Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi
Lên top