Vụ bí thư xã giết người đốt xác: Con quỷ không nằm trong gầm giường

Trong cáo phó cho Đỗ Văn Minh - thời điểm nghi can được cho là đã tử vong do tai nạn xe - người ta được biết Minh còn có pháp danh Nguyên Triết. Nhưng thần phật nào có thể tha thứ, trở che cho một hành vi tội phạm đã phạm tới 3 trong thập ác bất xá.
Trong cáo phó cho Đỗ Văn Minh - thời điểm nghi can được cho là đã tử vong do tai nạn xe - người ta được biết Minh còn có pháp danh Nguyên Triết. Nhưng thần phật nào có thể tha thứ, trở che cho một hành vi tội phạm đã phạm tới 3 trong thập ác bất xá.
Trong cáo phó cho Đỗ Văn Minh - thời điểm nghi can được cho là đã tử vong do tai nạn xe - người ta được biết Minh còn có pháp danh Nguyên Triết. Nhưng thần phật nào có thể tha thứ, trở che cho một hành vi tội phạm đã phạm tới 3 trong thập ác bất xá.
Lên top