Vụ “bay lắc” trong bệnh viện: Chẳng lẽ liêm sỉ xa xỉ đến vậy sao?

Đối tượng Nguyễn Xuân Quý tổ chức "bay lắc", dẫn gái vào phòng bệnh, vậy mà ông giám đốc nói không phát hiện, không biết thì có chấp nhận được không?!
Đối tượng Nguyễn Xuân Quý tổ chức "bay lắc", dẫn gái vào phòng bệnh, vậy mà ông giám đốc nói không phát hiện, không biết thì có chấp nhận được không?!
Đối tượng Nguyễn Xuân Quý tổ chức "bay lắc", dẫn gái vào phòng bệnh, vậy mà ông giám đốc nói không phát hiện, không biết thì có chấp nhận được không?!
Lên top