Vụ "200 anh em áo cam": Phóng lợn, tuýp nước mà gặp 141 không còn đất sống

Tuýp sắt gắn phóng lợn, vũ khí mà giang hồ áo cam sử dụng trong vụ hỗn chiến quán ốc.
Tuýp sắt gắn phóng lợn, vũ khí mà giang hồ áo cam sử dụng trong vụ hỗn chiến quán ốc.
Tuýp sắt gắn phóng lợn, vũ khí mà giang hồ áo cam sử dụng trong vụ hỗn chiến quán ốc.
Lên top