Viwasupco, họ đã xem dân là gì vậy?

Người dân Hà Nội phải thức đêm lấy nước sạch sau khi nguồn nước từ Viwasupco bị nhiễm bẩn không thể dùng để ăn uống. Ảnh Tô Thế - Sơn Tùng.
Người dân Hà Nội phải thức đêm lấy nước sạch sau khi nguồn nước từ Viwasupco bị nhiễm bẩn không thể dùng để ăn uống. Ảnh Tô Thế - Sơn Tùng.
Người dân Hà Nội phải thức đêm lấy nước sạch sau khi nguồn nước từ Viwasupco bị nhiễm bẩn không thể dùng để ăn uống. Ảnh Tô Thế - Sơn Tùng.
Lên top