Virus SARS-CoV-2, bia rượu và cái mốc sau 21h

Người dân mong chờ hàng quán được bán tại chỗ Ảnh: LĐO
Người dân mong chờ hàng quán được bán tại chỗ Ảnh: LĐO
Người dân mong chờ hàng quán được bán tại chỗ Ảnh: LĐO
Lên top