VIPDERVIR - C là "lập lờ đánh lận con đen" thời đại dịch

Loại thuốc đang được thử nghiệm trong việc điều trị COVID-19 do Việt Nam nghiên cứu. Ảnh: VAST
Loại thuốc đang được thử nghiệm trong việc điều trị COVID-19 do Việt Nam nghiên cứu. Ảnh: VAST
Loại thuốc đang được thử nghiệm trong việc điều trị COVID-19 do Việt Nam nghiên cứu. Ảnh: VAST
Lên top