Vinfast nhìn từ Vinaxuki, từ Bphone

Không ít người "ném đá" sản phẩm Bphone ngay cả khi còn chưa kịp nhìn rõ cái smart phone ấy nó ngang dọc thế nào.
Không ít người "ném đá" sản phẩm Bphone ngay cả khi còn chưa kịp nhìn rõ cái smart phone ấy nó ngang dọc thế nào.
Không ít người "ném đá" sản phẩm Bphone ngay cả khi còn chưa kịp nhìn rõ cái smart phone ấy nó ngang dọc thế nào.
Lên top