“Việt Nam 2045” và mục tiêu tự do kinh tế

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng những doanh nhân Việt Nam, trí thức Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp vào tinh thần hướng tới một Việt Nam 2045. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng những doanh nhân Việt Nam, trí thức Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp vào tinh thần hướng tới một Việt Nam 2045. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng những doanh nhân Việt Nam, trí thức Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp vào tinh thần hướng tới một Việt Nam 2045. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Lên top