Viên đại uý "dáng đứng telephone" và chàng Lục Vân Tiên không biết võ

Ai cũng nhìn thấy việc bấm điện thoại 2 bước cách cuộc vật lộn bắt cướp là không bình thường, nhưng sẽ có bao nhiêu người chọn làm Lục Vân Tiên? Ảnh: cắt từ clip
Ai cũng nhìn thấy việc bấm điện thoại 2 bước cách cuộc vật lộn bắt cướp là không bình thường, nhưng sẽ có bao nhiêu người chọn làm Lục Vân Tiên? Ảnh: cắt từ clip
Ai cũng nhìn thấy việc bấm điện thoại 2 bước cách cuộc vật lộn bắt cướp là không bình thường, nhưng sẽ có bao nhiêu người chọn làm Lục Vân Tiên? Ảnh: cắt từ clip
Lên top