Việc học không trông chờ vào mệnh lệnh hành chính

Đã có 50 tỉnh thành trên cả nước đã cho học sinh tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến. Ảnh: Hải Nguyễn
Đã có 50 tỉnh thành trên cả nước đã cho học sinh tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến. Ảnh: Hải Nguyễn
Đã có 50 tỉnh thành trên cả nước đã cho học sinh tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top