Vi phạm nồng độ cồn: Khi lái xe máy đi ăn nhậu còn như một thói quen…

Một trường hợp người tham gia giao thông để tránh bị đo nồng độ cồn đã bỏ xe máy ở lại (ảnh:LDO).
Một trường hợp người tham gia giao thông để tránh bị đo nồng độ cồn đã bỏ xe máy ở lại (ảnh:LDO).
Một trường hợp người tham gia giao thông để tránh bị đo nồng độ cồn đã bỏ xe máy ở lại (ảnh:LDO).
Lên top