Vị đô đốc lẫy lừng và cô nữ sinh ngây thơ "vô số tội"

Một vị tướng, một cựu tư lệnh trước vành móng ngựa -  hình ảnh mà không một người lính nào muốn thấy.
Một vị tướng, một cựu tư lệnh trước vành móng ngựa - hình ảnh mà không một người lính nào muốn thấy.
Một vị tướng, một cựu tư lệnh trước vành móng ngựa - hình ảnh mà không một người lính nào muốn thấy.
Lên top