Về những đồng “cảm ơn bác sĩ”

Một bác sĩ đã nói đến chữ “mẫu” khi ca ngợi những người mẹ thậm chí hi sinh vì đứa con
Một bác sĩ đã nói đến chữ “mẫu” khi ca ngợi những người mẹ thậm chí hi sinh vì đứa con
Một bác sĩ đã nói đến chữ “mẫu” khi ca ngợi những người mẹ thậm chí hi sinh vì đứa con
Lên top