Về một “tài sản quốc gia” làm nên sức mạnh nền kinh tế

Khu vực FDI hiện đóng góp khoảng 20% GDP và là nguồn vốn bổ sung quan trọng cho vốn đầu tư phát triển. Ảnh: MPI
Khu vực FDI hiện đóng góp khoảng 20% GDP và là nguồn vốn bổ sung quan trọng cho vốn đầu tư phát triển. Ảnh: MPI
Khu vực FDI hiện đóng góp khoảng 20% GDP và là nguồn vốn bổ sung quan trọng cho vốn đầu tư phát triển. Ảnh: MPI
Lên top