Về lá đơn xin giữ nhà công vụ của bà cựu thứ trưởng

Một phòng trọ công nhân 10m2 ở Đông Anh. Họ đang làm tất cả để có một ngôi nhà, trừ việc kể công, ngại khó muối mặt kêu xin. Ảnh Trần Kiều/LĐO
Một phòng trọ công nhân 10m2 ở Đông Anh. Họ đang làm tất cả để có một ngôi nhà, trừ việc kể công, ngại khó muối mặt kêu xin. Ảnh Trần Kiều/LĐO
Một phòng trọ công nhân 10m2 ở Đông Anh. Họ đang làm tất cả để có một ngôi nhà, trừ việc kể công, ngại khó muối mặt kêu xin. Ảnh Trần Kiều/LĐO
Lên top