Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vậy là Thủ tướng đã quyết chưa tăng thuế