Vào trường bắt học sinh mang đi đánh đập, coi như không có luật pháp

Lên top