Văn minh luật pháp trước hết là chất lượng văn bản pháp luật

Vụ 100 USD của anh Nguyễn Cà Rê, bị xử phạt liên quan đến Nghị định 96, khung phạt 80 - 100 triệu đồng.
Vụ 100 USD của anh Nguyễn Cà Rê, bị xử phạt liên quan đến Nghị định 96, khung phạt 80 - 100 triệu đồng.
Vụ 100 USD của anh Nguyễn Cà Rê, bị xử phạt liên quan đến Nghị định 96, khung phạt 80 - 100 triệu đồng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top