Vân Đồn cấm cán bộ môi giới đầu cơ, buôn bán đất đai: Cấm được không?

Tuyến cao tốc hiện đại giúp việc đi lại giữa Hạ Long - Vân Đồn trở nên rất dễ dàng Ảnh: LĐO
Tuyến cao tốc hiện đại giúp việc đi lại giữa Hạ Long - Vân Đồn trở nên rất dễ dàng Ảnh: LĐO
Tuyến cao tốc hiện đại giúp việc đi lại giữa Hạ Long - Vân Đồn trở nên rất dễ dàng Ảnh: LĐO
Lên top