Vai trò của báo chí trong thực hiện nhiệm vụ đạt “mục tiêu kép”

Nhà báo Lê Thanh Phong chia sẻ về chủ đề “Thảm họa rác nhựa và hành động của chúng ta” với sinh viên Đại học Phú Xuân. Ảnh: PX
Nhà báo Lê Thanh Phong chia sẻ về chủ đề “Thảm họa rác nhựa và hành động của chúng ta” với sinh viên Đại học Phú Xuân. Ảnh: PX
Nhà báo Lê Thanh Phong chia sẻ về chủ đề “Thảm họa rác nhựa và hành động của chúng ta” với sinh viên Đại học Phú Xuân. Ảnh: PX
Lên top