Vaccine và câu hỏi tiền đâu?

Số tiền 25.200 tỉ để mua 75 triệu liều vaccine sẽ không phải là lớn vì chúng ta có những ông Dũng Lò vôi. Những ông Dũng Lò vôi sẵn sàng góp 1.000 tỉ và những ông Dũng Lò vôi trong chính mỗi người dân. Ảnh: Hải Nguyễn
Số tiền 25.200 tỉ để mua 75 triệu liều vaccine sẽ không phải là lớn vì chúng ta có những ông Dũng Lò vôi. Những ông Dũng Lò vôi sẵn sàng góp 1.000 tỉ và những ông Dũng Lò vôi trong chính mỗi người dân. Ảnh: Hải Nguyễn
Số tiền 25.200 tỉ để mua 75 triệu liều vaccine sẽ không phải là lớn vì chúng ta có những ông Dũng Lò vôi. Những ông Dũng Lò vôi sẵn sàng góp 1.000 tỉ và những ông Dũng Lò vôi trong chính mỗi người dân. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top