Vaccine: Đừng dại mà nói không

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiêm thử nghiệm vaccine như một cách "làm tất cả" để chúng ta có thể có vaccine một cách sớm nhất. Ảnh: BYT
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiêm thử nghiệm vaccine như một cách "làm tất cả" để chúng ta có thể có vaccine một cách sớm nhất. Ảnh: BYT
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiêm thử nghiệm vaccine như một cách "làm tất cả" để chúng ta có thể có vaccine một cách sớm nhất. Ảnh: BYT
Lên top