Vác "hoa hậu" đi thi để rồi... mất vương miện: Tại sao và để làm gì?

Gạo ST25, từ danh hiệu "nhất thế giới" vừa trượt vỏ chuối xuống hạng nhì trong một hành động "mang chuông đi đấm xứ người" biết chắc là thua. Ảnh: KS Hồ Quang Cua bên "đứa con hoa hậu"/Hữu Đức.
Gạo ST25, từ danh hiệu "nhất thế giới" vừa trượt vỏ chuối xuống hạng nhì trong một hành động "mang chuông đi đấm xứ người" biết chắc là thua. Ảnh: KS Hồ Quang Cua bên "đứa con hoa hậu"/Hữu Đức.
Gạo ST25, từ danh hiệu "nhất thế giới" vừa trượt vỏ chuối xuống hạng nhì trong một hành động "mang chuông đi đấm xứ người" biết chắc là thua. Ảnh: KS Hồ Quang Cua bên "đứa con hoa hậu"/Hữu Đức.
Lên top