Vác dao rượt cán bộ, đánh công an chống lệnh cách ly phải nghiêm trị ngay

Đối tượng Đào Xuân Anh tại cơ quan Công an.
Đối tượng Đào Xuân Anh tại cơ quan Công an.
Đối tượng Đào Xuân Anh tại cơ quan Công an.
Lên top