“Vã” tiền vào lan đột biến, không thể về bờ được rồi

Những cọng lan đột biến "muốn xào lên để ăn cũng không nổi" đang được mua bán với số tiền hàng tỉ đồng và giờ, người bán đột nhiên biến mất. Ảnh: NVCC/ Cường Ngô
Những cọng lan đột biến "muốn xào lên để ăn cũng không nổi" đang được mua bán với số tiền hàng tỉ đồng và giờ, người bán đột nhiên biến mất. Ảnh: NVCC/ Cường Ngô
Những cọng lan đột biến "muốn xào lên để ăn cũng không nổi" đang được mua bán với số tiền hàng tỉ đồng và giờ, người bán đột nhiên biến mất. Ảnh: NVCC/ Cường Ngô
Lên top