Ưu tiên tiêm vaccine cho công nhân là bảo vệ “vùng xanh” để sản xuất

Tiêm vaccine ở các tỉnh phía Nam. Ảnh: Bộ Y tế
Tiêm vaccine ở các tỉnh phía Nam. Ảnh: Bộ Y tế
Tiêm vaccine ở các tỉnh phía Nam. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top