Ủng hộ việc tạm dừng dự án thép Cà Ná

Mô hình Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận.
Mô hình Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận.
Mô hình Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top