Ủng hộ chỉ đạo của Bộ trưởng Trương Minh Tuấn

Quyết định kỷ luật bác sĩ "nói xấu" Bộ trưởng Y tế.
Quyết định kỷ luật bác sĩ "nói xấu" Bộ trưởng Y tế.
Quyết định kỷ luật bác sĩ "nói xấu" Bộ trưởng Y tế.
Lên top