Ứng dụng công nghệ để cứu thảm họa kẹt xe

Kẹt xe đang là vấn nạn nhức nhối ỏ Hà Nội. Ảnh: Tùng Chi
Kẹt xe đang là vấn nạn nhức nhối ỏ Hà Nội. Ảnh: Tùng Chi
Kẹt xe đang là vấn nạn nhức nhối ỏ Hà Nội. Ảnh: Tùng Chi
Lên top