Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tuyên bố mạnh mẽ của Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh