Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tựu trường san sát chân son