Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Tưởng xe biển xanh không phải kiểm tra nồng độ cồn

Pháp luật nói chung, việc kiểm tra nồng độ cồn nói riêng không thể là sự ưu ái, không thể là việc loại trừ dù đó là xe biển xanh, dù là "ngành"
Pháp luật nói chung, việc kiểm tra nồng độ cồn nói riêng không thể là sự ưu ái, không thể là việc loại trừ dù đó là xe biển xanh, dù là "ngành"
Pháp luật nói chung, việc kiểm tra nồng độ cồn nói riêng không thể là sự ưu ái, không thể là việc loại trừ dù đó là xe biển xanh, dù là "ngành"
Lên top