Tương lai du lịch trong trạng thái “Bình thường mới”

Đà Nẵng, Quảng Nam với thiên nhiên biển xanh, cát trắng vẫn là sự thu hút không cưỡng nổi đối với du khách trong và ngoài nước. Ảnh: NTH
Đà Nẵng, Quảng Nam với thiên nhiên biển xanh, cát trắng vẫn là sự thu hút không cưỡng nổi đối với du khách trong và ngoài nước. Ảnh: NTH
Đà Nẵng, Quảng Nam với thiên nhiên biển xanh, cát trắng vẫn là sự thu hút không cưỡng nổi đối với du khách trong và ngoài nước. Ảnh: NTH
Lên top