Tượng đài, tượng ngành: Một câu chuyện buồn

Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, nặng 220 tấn, bị rút ruột 100 tấn đồng, phải tu sửa gần như ngay sau khi khánh thành. Ảnh: Dân trí
Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, nặng 220 tấn, bị rút ruột 100 tấn đồng, phải tu sửa gần như ngay sau khi khánh thành. Ảnh: Dân trí
Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, nặng 220 tấn, bị rút ruột 100 tấn đồng, phải tu sửa gần như ngay sau khi khánh thành. Ảnh: Dân trí
Lên top