Tuồn thuốc hết date, phân bón giả ra bán chẳng khác gì hành vi đầu độc

Hình ảnh lô thuốc và hoá chất bị “tuồn” ra ngoài do ông T cung cấp. Ảnh: Nhóm PV
Hình ảnh lô thuốc và hoá chất bị “tuồn” ra ngoài do ông T cung cấp. Ảnh: Nhóm PV
Hình ảnh lô thuốc và hoá chất bị “tuồn” ra ngoài do ông T cung cấp. Ảnh: Nhóm PV
Lên top