Từ vụ bà Nguyễn Phương Hằng: Bị xúc phạm danh dự, kiện ra tòa là văn minh

Lên top