Từ toà nhà “bắp ngô” tới “ốc đảo” liên cơ

Khu liên cơ quan trên đường Võ Chí Công, giữa Thủ đô nhưng như một ốc đảo, thiếu ngay cả cái tối thiểu nhất là chỗ đỗ xe: Ảnh: LĐO
Khu liên cơ quan trên đường Võ Chí Công, giữa Thủ đô nhưng như một ốc đảo, thiếu ngay cả cái tối thiểu nhất là chỗ đỗ xe: Ảnh: LĐO
Khu liên cơ quan trên đường Võ Chí Công, giữa Thủ đô nhưng như một ốc đảo, thiếu ngay cả cái tối thiểu nhất là chỗ đỗ xe: Ảnh: LĐO
Lên top