Tự tay châm lửa đốt 16.000 tỉ

Bộ VHTT và DL cho rằng: việc các chùa tổ chức dâng sao, giải hạn là sự biến tướng, lợi dụng nhu cầu của người dân để trục lợi (Ảnh LĐ)
Bộ VHTT và DL cho rằng: việc các chùa tổ chức dâng sao, giải hạn là sự biến tướng, lợi dụng nhu cầu của người dân để trục lợi (Ảnh LĐ)
Bộ VHTT và DL cho rằng: việc các chùa tổ chức dâng sao, giải hạn là sự biến tướng, lợi dụng nhu cầu của người dân để trục lợi (Ảnh LĐ)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top