Tụ tập, gây rối, phá hoại: Hiểm họa khôn lường từ sự kích động

Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14 chưa thông qua Luật đặc khu (Ảnh: QH)
Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14 chưa thông qua Luật đặc khu (Ảnh: QH)
Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14 chưa thông qua Luật đặc khu (Ảnh: QH)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM