Từ Nhắng nướng tới bánh xèo ở Bắc Ninh: Cái giá của kinh doanh vô đạo đức

Cơ quan chức năng làm việc với chủ quán bánh xèo ở Bắc Ninh về hành vi hành hạ người khác. Ảnh CQCA
Cơ quan chức năng làm việc với chủ quán bánh xèo ở Bắc Ninh về hành vi hành hạ người khác. Ảnh CQCA
Cơ quan chức năng làm việc với chủ quán bánh xèo ở Bắc Ninh về hành vi hành hạ người khác. Ảnh CQCA
Lên top